Nowe sprawy karna do sprzedania mam

Nejsou k dispozici žádné fotografie
Komentarz do kodeksu karnego przedstawia w sposób rozumowy dzieło doktryny i judykatury. Ponadto, zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Nowy Komentarz obejmuje wyjaśnienia do całości kodeksów zawartych także w części ogólnej, szczególnej, jakże i wojskowej. W sposób wyczerpujący i zarazem rzeczowy pozwala zaznajomić się z kwestiami dotyczącymi m.in.: - zasad odpowiedzialności karnej; - pojęcia przestępstwa; - systemu stosowanych środków penalnych; - obowiązywania Kodeksu karnego w przestrzeni terytorium Polski i Unii Europejskiej, oraz - katalogu czynów zabronionych stypizowanych w części szczególnej. Kodeks poddany Komentarz stanowi skrupulatne i wszechstronne peryfraza wszystkich zadań w poruszanej tematyce

Nabídka:

Kontakt: Laura, Biała Podlaska, tel. 6319032308, email: laura-w414@tlen.pl
Datum přidání: 23-06-2020